Oproepkracht wordt door Wab vaste kracht


2 september 2019

Kun je morgen werken? Tienduizenden oproepkrachten krijgen zo’n telefoontje als het morgen toch nog terrasweer wordt. Door de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, kortweg de Wab, wordt vanaf volgend jaar de inzet van oproepkrachten anders. Er komen meer en strengere regels.

Bijvoorbeeld: Als de oproep niet minstens 4 dagen van tevoren is gedaan dan mag de oproepkracht die naast zich neerleggen. De werkdag telt niet mee bij de 4 dagen termijn, dus als je op vrijdag iemand nodig hebt dan moet je dat op maandag laten weten. In de cao kan de termijn van 4 dagen worden verkort tot 24 uur. Nog een regel: een oproep moet altijd voor een werkduur van minimaal 3 uur zijn.

Wat in de praktijk vaak voorkomt zijn oproepen die op het nippertje veranderd worden (toch regen voorspeld). Als de wijziging korter dan 4 dagen van tevoren wordt gedaan, heeft de oproepkracht recht op loonbetaling over de uren van de oorspronkelijk oproep. Ook als het aantal uren wijzigt, kan de oproepkracht zich beroepen op de oorspronkelijke afspraak.

ABN AMRO denkt dat de nieuwe regels kostenverhogend werken. In de horeca wordt het biertje zelfs duurder door de Wab, stellen de economen van de bank.

De oproepkracht krijgt nog een extra zekerheid. In de 13e maand dat hij werkt op afroepbasis moet de werkgever een aanbod doen voor een vast aantal uren, gebaseerd op het gemiddelde van het afgelopen jaar. Als de werkgever dat nalaat, kan de oproepkracht er met terugwerkende kracht zelf een beroep op doen.

Dat aanbod kan de oproepkracht overigens weigeren en gewoon lekker op afroepbasis blijven werken. In dat geval moet na 12 maanden weer een aanbod voor een vast aantal uren worden gedaan.

Door de Wab weten oproepkrachten iets beter waar ze aan toe zijn en hebben ze iets meer financiële zekerheid. Werkgevers moeten vooral veel meer plannen. Wil je weten hoe de Wab voor jou of jouw bedrijf uitpakt? Ben je eigenlijk wel oproepkracht? Zijn de flexwerkers in het bedrijf oproepkrachten? Neem contact op met Pay2day en we vertellen hoe we je kunnen helpen bij het opvangen van de veranderingen door de Wab.

Rob Stelte

Rob Stelte is managing partner van Pay2day. Hij heeft zich gespecialiseerd in flexibele arbeid. ,,Het allerbelangrijkste van werk is dat je het met plezier doet. Ik zorg dat ik mijn doelgroep zo goed mogelijk kan informeren, want de markt verandert continu.''


Lees onze blog

Personeelstekort: We zijn terug in de jaren '60


19 okt 2021

U wist het niet, maar we zijn terug in de jaren ’60. Nederland heeft voor het eerst in ruim een halve eeuw weer meer vacatures dan werkzoekenden. Destijds leidde die schaarste op de arbeidsmarkt tot een ongekende loonspiraal en later tot de komst van tienduizenden gastarbeiders. De economie én de lonen groeiden als nooit tevoren.


Terug naar kantoor? Dan komt die ene vraag…


8 sep 2021

Bijna zijn we terug naar normaal. Eind deze maand verdwijnen, als alles goed gaat, de laatste maatregelen tegen corona. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt dan. Maar er is alweer een nieuw coronaprobleem: zijn ongevaccineerde werknemers welkom op de werkvloer? Werkgevers en vakbonden staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie. Het is een kwestie van tijd tot we bij Pay2day ook de vraag krijgen: Is de kandidaat gevaccineerd?


Iedereen verdient een kans om mee te doen


11 aug 2021

Het verhaal is inmiddels bekend: het aantal vacatures neemt maand na maand toe en geschikte kandidaten zijn even zeldzaam als een betaalbare koopwoning. Komende jaren zal iedereen mee moeten doen op de arbeidsmarkt. Dat is nodig voor de economie. En mensen die in deze tijd langs de kant staan verdienen een kans om aan te sluiten.


Volgt na de lockdown een personeelstekort?


4 jun 2021

We komen nu toch onverwacht snel uit de lockdown. Dalende cijfers uit de wereld van de zorg; stijgende cijfers op de arbeidsmarkt. Toch is vooruitkijken moeilijk. En waar zijn de vakmensen voor de vacatures?


Kiezen voor vernieuwing


12 mrt 2021

Op 18 maart weten we in grote lijnen wie ons land de komende jaren gaat besturen. Maar wat er met de arbeidsmarkt gaat gebeuren is totaal onbekend. Uit welk verkiezingsprogramma komt bijvoorbeeld de volgende zin? ,,Want het is niet eerlijk als je er als werknemer, gepensioneerde of middeninkomen jarenlang nauwelijks op vooruit bent gegaan, maar mensen aan de top van bedrijven ieder jaar een forse loonsverhoging krijgen. Of als de ene werknemer in een goudgerand vast contract zit terwijl een collega met een flexcontract geen bescherming of vangnet meer heeft.’’ 


Hulde aan de niet-thuiswerker


22 feb 2021

Gaan we weer open in maart? April? Of wordt het mei? Niemand die het weet. Media staan bol met verhalen over de problemen van langdurig thuiswerken. Maar waarom is er zo weinig aandacht voor mensen die niet thuis kúnnen werken? Dat is namelijk de grootste groep. Natuurlijk, de mensen in de zorg voorop. Maar wat te denken van chauffeurs, bouwvakkers, productiemedewerkers, schoonmakers, enzovoorts enzovoorts. Zij hebben niet de luxe dat ze thuis kunnen werken. 


Menu