Tijdelijke contract mag langer duren, maar niet voor niets

26 september 2019

Geen bedrijf kan nog zonder flexwerkers, maar werken zonder vast personeel kan evenmin. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) probeert de overheid tijdelijk personeel meer zekerheden te geven en tegelijkertijd ontslag eenvoudiger te maken. Zowel vast als tijdelijk personeel levert een beetje in; en de verhoudingen komen – de wet zegt het al – meer in balans. Een belangrijke wijziging in de Wab is de ketenregeling waarin wordt bepaald waneer een tijdelijk contract een vast dienstverband wordt. 

Er mag na 1 januari 2020 in totaal drie jaar lang met tijdelijke contracten gewerkt worden totdat er een vast dienstverband ontstaat. Dat is nu nog twee jaar. Zo blijft er flexibiliteit in de arbeidsmarkt, althans dat is de bedoeling.

De wet gaat in het nieuwe jaar meteen in. Dus ook contracten die nu al lopen vallen dan onder de nieuwe regels. Het maximum van drie tijdelijke contracten blijft.

Die aanpassing van de ketenregeling heeft twee kanten. Enerzijds lijkt het tot een langere flexibele relatie tussen werknemers en werkgevers te leiden, het automatisch ontstaan van een vast contract wordt immers met een jaar uitgesteld. Maar dat is niet gratis voor werkgevers. Door de Wab wordt de transitievergoeding – de financiële vergoeding bij ontslag – vanaf dag 1 ook van toepassing op tijdelijke contracten, terwijl dat nu pas na twee jaar dienstverband het geval is. Bovendien wordt de ww-premie voor werknemers met een tijdelijk contract 5 procent hoger dan voor personeel met een contract voor onbepaalde tijd. Studentenbaantjes voor jongeren onder de 21 jaar zijn uitgezonderd van de hoge ww-premie.

Een arbeidskracht met een tijdelijke contract, wordt dus duurder. Gaat die financiële druk (transitievergoeding plus hogere ww-premie) leiden tot meer zzp’ers? Dat was nu juist weer níet de bedoeling van de Wab. Komt er echt meer evenwicht? Of zijn er andere creatieve oplossingen om de kosten van flexibele arbeid in de hand te houden? Ik praat je graag persoonlijk bij over wat de nieuwe Wab betekent voor jou of jouw bedrijf.

Rob Stelte

Rob Stelte is managing partner van Pay2day. Hij heeft zich gespecialiseerd in flexibele arbeid. ,,Het allerbelangrijkste van werk is dat je het met plezier doet. Ik zorg dat ik mijn doelgroep zo goed mogelijk kan informeren, want de markt verandert continu.''


Lees onze blog

Personeelstekort: We zijn terug in de jaren '60


19 okt 2021

U wist het niet, maar we zijn terug in de jaren ’60. Nederland heeft voor het eerst in ruim een halve eeuw weer meer vacatures dan werkzoekenden. Destijds leidde die schaarste op de arbeidsmarkt tot een ongekende loonspiraal en later tot de komst van tienduizenden gastarbeiders. De economie én de lonen groeiden als nooit tevoren.


Terug naar kantoor? Dan komt die ene vraag…


8 sep 2021

Bijna zijn we terug naar normaal. Eind deze maand verdwijnen, als alles goed gaat, de laatste maatregelen tegen corona. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt dan. Maar er is alweer een nieuw coronaprobleem: zijn ongevaccineerde werknemers welkom op de werkvloer? Werkgevers en vakbonden staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie. Het is een kwestie van tijd tot we bij Pay2day ook de vraag krijgen: Is de kandidaat gevaccineerd?


Iedereen verdient een kans om mee te doen


11 aug 2021

Het verhaal is inmiddels bekend: het aantal vacatures neemt maand na maand toe en geschikte kandidaten zijn even zeldzaam als een betaalbare koopwoning. Komende jaren zal iedereen mee moeten doen op de arbeidsmarkt. Dat is nodig voor de economie. En mensen die in deze tijd langs de kant staan verdienen een kans om aan te sluiten.


Volgt na de lockdown een personeelstekort?


4 jun 2021

We komen nu toch onverwacht snel uit de lockdown. Dalende cijfers uit de wereld van de zorg; stijgende cijfers op de arbeidsmarkt. Toch is vooruitkijken moeilijk. En waar zijn de vakmensen voor de vacatures?


Kiezen voor vernieuwing


12 mrt 2021

Op 18 maart weten we in grote lijnen wie ons land de komende jaren gaat besturen. Maar wat er met de arbeidsmarkt gaat gebeuren is totaal onbekend. Uit welk verkiezingsprogramma komt bijvoorbeeld de volgende zin? ,,Want het is niet eerlijk als je er als werknemer, gepensioneerde of middeninkomen jarenlang nauwelijks op vooruit bent gegaan, maar mensen aan de top van bedrijven ieder jaar een forse loonsverhoging krijgen. Of als de ene werknemer in een goudgerand vast contract zit terwijl een collega met een flexcontract geen bescherming of vangnet meer heeft.’’ 


Hulde aan de niet-thuiswerker


22 feb 2021

Gaan we weer open in maart? April? Of wordt het mei? Niemand die het weet. Media staan bol met verhalen over de problemen van langdurig thuiswerken. Maar waarom is er zo weinig aandacht voor mensen die niet thuis kúnnen werken? Dat is namelijk de grootste groep. Natuurlijk, de mensen in de zorg voorop. Maar wat te denken van chauffeurs, bouwvakkers, productiemedewerkers, schoonmakers, enzovoorts enzovoorts. Zij hebben niet de luxe dat ze thuis kunnen werken. 


Menu