Bouwen volgens de regels

,,Zeg Rob, kunnen we zaken doen?” Dat is altijd een goede binnenkomer als je de telefoon opneemt. Het was een bekende aan de andere kant van de lijn. Iemand met wie ik eerder zaken heb gedaan. We kennen elkaar redelijk, er is een fijne communicatie en de samenwerking was goed verlopen. Maar nu moest ik hem helaas afwijzen.

,,Waarom?’’ was de legitieme vraag aan de andere kant. Nou hierom. Deze meneer was arbeidsintermediair voor de bouw en wilde graag zijn flex-bouwmedewerkers bij Pay2Day onderbrengen. Wij kunnen namelijk tot 5,5 jaar een flexibel contract bieden.

Flexcontracten zijn zeer gewild in de bouw. Deze zomer maakte het CBS cijfers bekend waaruit blijkt dat de bouw in de lift zit. Sterker nog, het is op dit moment de best presenterende sector. Vergeleken een jaar geleden is de sector in de afgelopen drie maanden 6,4% gegroeid.

Het optimisme is groot, er wordt weer meer gebouwd en daarmee neemt het aantal vacatures ook toe. Met name voor flexwerkers, want de bouw is grillig; zo zit er geen groei in het aantal vergunningen voor nieuwbouw, waardoor de groei zomaar zou kunnen stagneren.

Detachering- en uitzendbureaus op het gebied van bouw hebben ineens hun handen weer vol aan het zoeken naar geschoold personeel. Veel personeel wordt in Nederland gevonden en een deel zal uit andere Europese landen afkomstig zijn. Voor zowel de Nederlandse als buitenlandse mensen gelden dezelfde cao-regels.

En precies daar wringt de schoen bij veel bedrijven in de bouwsector. Iedereen, zowel uitzendbureaus, als aannemers en opdrachtgevers, is verplicht zich te houden aan de geldende cao, waarin loonschalen en salariëring, maar ook sociale zekerheden (ook voor flex-werkers) zijn vastgelegd. Door de toenemende concurrentie onder uitzendbureaus in de bouw die met goedkope buitenlandse krachten werken, worden de regels nogal eens aan de laars gelapt, meldt het Financieele Dagblad.

Wij moeten als Pay2Day ook voldoen aan de cao, net als ieder ander bedrijf in de bouw. Dat betekent onder meer dat we een salaris betalen ingedeeld naar loonschaal conform de inlenersbeloning.

Ik vind dat niet alleen wettelijk mijn plicht – als je dit niet doet, ben je aan het frauderen – maar ook moreel. Ik sta voor goed werkgeverschap. Mensen moeten op de juiste manier worden betaald en ook zaken als pensioen moeten worden geregeld. De meneer aan de andere kant van de lijn wilde hier niet in mee, hij had een budget van 21 euro per uur voor zijn werknemers, maar daarmee heb ik geen passende marge om het correcte cao-loon uit te betalen. Helaas.

Ik adviseerde de cao te volgen. Alleen dan kunnen we alsnog zaken doen.

Blog Nynke Bouw 1
Rob Stelte
Rob Stelte

Rob Stelte is managing partner van Pay2day. Hij heeft zich gespecialiseerd in flexibele arbeid. ,,Het allerbelangrijkste van werk is dat je het met plezier doet. Ik zorg dat ik mijn doelgroep zo goed mogelijk kan informeren, want de markt verandert continu.''