Een AOW’er met een strik erom

We kennen het plaatje van de gelukkige en vrije AOW’er die fietsend, sportend, lezend en puzzelend van zijn oude dag geniet. Maar dat klopt niet altijd. Er zijn genoeg AOW-gerechtigden die liever blijven werken – soms uit financiële noodzaak of omdat ze gewoon nog ontzettend veel plezier beleven aan een baan.

Een tijdje terug sprak ik bij een van onze klanten met een medewerker die via Pay2Day werkzaam is. Een vitale 67-jarige man die inmiddels AOW krijgt, maar nog lang niet is uitgewerkt. Bij dit transportbedrijf rijdt hij enkele dagen per week pakketten rond. ,,Waarom zou ik thuis achter de planten gaan zitten, terwijl ik hier nog iets nuttigs kan doen, onder de mensen kom en daarnaast nog een extra centje bijverdien?’’ En waarom zou je ook na de AOW-gerechtigde leeftijd thuis gaan zitten, terwijl je de week daarvoor misschien nog wel 5 dagen per week werkte?

Het mooie aan deze situatie is dat het mes aan twee kanten snijdt. Ook de werkgever heeft namelijk baat bij het in dienst nemen van een AOW’er, met dank aan de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Door deze wet krijgen AOW’ers een status aparte binnen het arbeidsrecht en gelden er speciale regels voor hen. Daarmee wordt het voor werknemers aantrekkelijker om ook na de AOW-gerechtigde leeftijd deze mensen in dienst te nemen of te houden.

Enkele voordelen zijn:

Zowel de werkgever als de AOW-gerechtigde werknemer hoeven geen premie werknemersverzekeringen af te dragen.
De medewerker hoeft geen premie AOW meer te betalen.
De werkgever hoeft geen WW-premie meer te betalen.
Vooral voor bedrijven waar drukke periodes komen en gaan, en flexwerkers de werkdruk opvangen, kan een AOW-gerechtigde medewerker de ideale werknemer zijn. Met de nieuwe Wet werk en zekerheid – van kracht sinds 1 juli 2016 – mogen flexwerkers in dienst via Pay2day anderhalf jaar flexibel worden ingezet. Daarna mag er over een periode van vier jaar zes keer een contract worden aangeboden. Na 5,5 jaar volgt pas het contract voor onbepaalde tijd. Voor bedrijven die constant in transitie zijn of afhankelijk zijn van een flexibele schil medewerkers, is deze regeling zeer welkom.

Maar naast alle financiële overwegingen wil ik ook even de loftrompet steken voor de persoonlijke bijdrage die eerdergenoemde werknemer levert. Voor de eigenaar van het transportbedrijf is deze man een geweldige toevoeging aan het team: je hoeft hem niets uit te leggen en je krijg er een bonk ervaring in je bedrijf voor terug. Daarnaast is hij enthousiast, werkt met veel liefde en is op ieder moment oproepbaar – hij heeft namelijk niet veel andere verplichtingen meer.

Ik pleit er dan ook voor – bij al mijn klanten – om ook buiten de vijver van twintigers en dertigers te zoeken naar geschikte tijdelijke krachten: de AOW’er is op ieder vlak een aanvulling voor je bedrijf.

werkennapensioen
Rob Stelte
Rob Stelte

Rob Stelte is managing partner van Pay2day. Hij heeft zich gespecialiseerd in flexibele arbeid. ,,Het allerbelangrijkste van werk is dat je het met plezier doet. Ik zorg dat ik mijn doelgroep zo goed mogelijk kan informeren, want de markt verandert continu.''