Haal eens koffie voor de uitzendkracht

De uitzendkrachten, waren dat niet de jongens en meisjes die de vieze klusjes moesten doen? Het uitzendbaantje was vroeger de onderste trede van de maatschappelijke ladder. Hoe anders is het nu. Flexwerkers en uitzendkrachten zijn goud waard in een arbeidsmarkt die het kookpunt nadert.  In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal vacatures door naar 88 per 100 werklozen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een kwartaal eerder waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen. Het gevolg? Vast personeel vinden is een dagtaak geworden.

 

Er zijn gewoon nauwelijks nog goede mensen te vinden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde deze week dat er nog maar 300.000 werklozen zijn. Daarmee staat Nederland op de derde plek in de Europese Unie. Dat is natuurlijk heel leuk voor de mensen die vast werk zochten en vonden, maar wie nu hard wil groeien heeft het nakijken. Tenzij je via een uitzendbureau of detacheerder snel de juiste mensen vindt. De uitzendkracht is tegenwoordig de man of vrouw die het verschil maakt of je een opdracht op tijd levert. Het zijn bevlogen professionals, die zweren bij een flexibele werkkring.

De ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen, kwam deze week met alleszeggende cijfers over uitzendkrachten: ,,Zonder uitzendwerk zouden er jaarlijks 34 duizend mensen meer werkloos zijn dan nu. De overheidsuitgaven aan werkloosheidsuitkeringen zouden daardoor 206 miljoen euro hoger zijn. Het nationaal inkomen 1,7 miljard euro lager zijn.’’ Dat is te lezen in het ABU-onderzoek De maatschappelijke en economische waarde van uitzendwerk.

Natuurlijk – zult u zeggen – een brancheorganisatie gaat niet zeggen dat uitzendwerk uit de tijd is. Maar de cijfers liegen er niet om.

Elke dag werken er gemiddeld 377 duizend uitzendkrachten. Uitzendwerk zorgt jaarlijks voor ruim 1 miljoen banen in Nederland. Dat is ruim 11 procent van het totaal aantal banen.

Pay2day is helemaal ingericht voor die flexibele schil. En dat biedt voordelen. We bieden zelfs de complete back-office. Pay2day betaalt uw uitzendkrachten en/of gedetacheerden, verzorgt uw contractbeheer, facturatie, debiteurenbeheer en u voldoet direct aan de strengste eisen uit de NEN 4400-1 norm en het NBBU lidmaatschap. Als u uw backoffice aan ons uitbesteedt, hanteert u gewoon uw eigen bedrijfsnaam en huisstijl. Op alle contracten en facturen staan dan ook uw naam en logo.

Wat u nog moet doen voor de flexwerker of uitzendkracht? Haal eens een kop koffie, want ze zijn goud waard!

cup 3426617 1920
Rob Stelte
Rob Stelte

Rob Stelte is managing partner van Pay2day. Hij heeft zich gespecialiseerd in flexibele arbeid. ,,Het allerbelangrijkste van werk is dat je het met plezier doet. Ik zorg dat ik mijn doelgroep zo goed mogelijk kan informeren, want de markt verandert continu.''