Iedereen verdient een kans om mee te doen

Het verhaal is inmiddels bekend: het aantal vacatures neemt maand na maand toe en geschikte kandidaten zijn even zeldzaam als een betaalbare koopwoning. Komende jaren zal iedereen mee moeten doen op de arbeidsmarkt. Dat is nodig voor de economie. En mensen die in deze tijd langs de kant staan verdienen een kans om aan te sluiten.

Het UWV wil meer investeren in scholing van mensen met een arbeidsbeperking. Want scholing is ook voor iemand die al lang een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, het beste pad naar betaald werk. Binnen twee jaar heeft 41 procent van de arbeidsongeschikten door bij- of omscholing werk gevonden, concluderen twee onderzoekers van het UWV na het bestuderen van 300 dossiers.

Dat kan beter, denkt het UWV. Er komt een pilot om te kijken hoe deze groep mensen het best geschoold kan worden. Het gaat om mensen met een WGA-uitkering, die tijdelijk of deels arbeidsongeschikt zijn, en om zogenaamde Wajongers, jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ze worden omgeschoold tot beroepen waarin de kans op werk groot is: de zorg, ict, beveiliging, transport, logistiek en landbouw.

Het is niet eenvoudig. Mensen moet na jaren werkloosheid gemotiveerd raken. Opleidingsinstituten moeten hun programma’s aanpassen én werkgevers moeten deze mensen een kans geven. 

Dat laatste komt in ieder geval goed, weet ik. We staan te springen om gemotiveerd personeel en wie na zoveel sores weer aan het werk wil, heeft de eerste slag al gewonnen.

Er is meer nodig. Anne Megens, beleidscoördinator bij werkgeversvereniging AWVN pleit in het AD voor een competentiepaspoort waarbij niet langer de diploma’s leidend zijn om in aanmerking te komen voor een functie. maar vooral de vaardigheden en ervaring. Naar schatting kunnen 100.000 moeilijke vacatures zo toch vervuld worden. Natuurlijk moeten de wettelijke eisen kloppen. Niemand wil een chauffeur met een B-rijbewijs op de vrachtwagen.

De aanpak van het UWV en het pleidooi van AWVN spreken me erg aan. Allemaal meedoen, want we hebben iedereen de komende tijd nodig om weer krachten te komen. Dat is goed voor bedrijven én voor de mensen die nu nog aan de kant staan. Iedereen verdient een kans.

horeca
Rob Stelte
Rob Stelte

Rob Stelte is managing partner van Pay2day. Hij heeft zich gespecialiseerd in flexibele arbeid. ,,Het allerbelangrijkste van werk is dat je het met plezier doet. Ik zorg dat ik mijn doelgroep zo goed mogelijk kan informeren, want de markt verandert continu.''