Kiezen voor vernieuwing

Op 18 maart weten we in grote lijnen wie ons land de komende jaren gaat besturen. Maar wat er met de arbeidsmarkt gaat gebeuren is totaal onbekend. Uit welk verkiezingsprogramma komt bijvoorbeeld de volgende zin? ,,Want het is niet eerlijk als je er als werknemer, gepensioneerde of middeninkomen jarenlang nauwelijks op vooruit bent gegaan, maar mensen aan de top van bedrijven ieder jaar een forse loonsverhoging krijgen. Of als de ene werknemer in een goudgerand vast contract zit terwijl een collega met een flexcontract geen bescherming of vangnet meer heeft.’’  

SP? PvdA? GroenLinks? Fout, de tekst komt uit het verkiezingsprogramma van de VVD. Op sociaal-economisch terrein zijn partijen naar elkaar toegeschoven. Hoe dat uit gaat pakken voor de hervorming van de arbeidsmarkt waar al jaren over gesproken wordt, is ongewis.

Het CDA wil de ww-duur beperken tot één jaar. Het halve land viel over lijsttrekker Hoekstra heen toen hij dat zei. Maar hij is niet alleen. Ook de VVD wil naar een korte hoge uitkering waarbij de werkloze zo snel mogelijk via bijscholing weer aan de slag gaat. D66 eveneens, en die partij wil het aantrekkelijker maken voor werkgevers om een vast contract aan te bieden. Ook de PvdA wil de rechten van zzp’ers en flexwerkers verstevigen.

Leidend bij veel partijen zijn de aanbevelingen van de commissie Borstlap, waar ik eerder over blogde. Hij stelde voor om flexwerk wat vaster te maken en de vaste baan wat flexibeler. Hij is al geruime tijd klaar met zijn werk, maar tot nieuwe wetgeving leidde het nog niet. 

Verkiezingsprogramma’s zijn geen kabinetsplannen. We zitten in een totaal onbekende economische situatie. Hoe gaat Nederland herstarten als komende zomer iedereen die wil is gevaccineerd? En redden alle bedrijven het wel? Komen er niet alsnog honderdduizenden werklozen bij als de steunmaatregelen aflopen? 

De arbeidsmarkt zal zeker hervormd worden. Dat is niet verkeerd, een nieuwe tijd vraagt om nieuwe regels. Maar als we deze zomer zien hoe Nederland uit het dal kruipt met hulp van honderdduizenden flexwerkers en zzp’ers dan wordt het nog lastig om te bepalen wat er moet veranderen.

pen 1080452 1920
Rob Stelte
Rob Stelte

Rob Stelte is managing partner van Pay2day. Hij heeft zich gespecialiseerd in flexibele arbeid. ,,Het allerbelangrijkste van werk is dat je het met plezier doet. Ik zorg dat ik mijn doelgroep zo goed mogelijk kan informeren, want de markt verandert continu.''