Zelfstandig na mijn 67e

,,Later begint nú,’’ waarschuwde een vriendin laatst. We hadden het over carrièredromen. Later als ik groot ben… Die zinsnede pas ik ook regelmatig toe in discussies over pensioenopbouw. ,,Dat komt later wel. Als ik groot ben.’’ En zo denken veel zzp’ers erover.

Pensioenopbouw is duur. Althans, je voelt het nu in je portemonnee maar plukt er pas later de vruchten van. Terwijl veel, in het bijzonder beginnende, zzp’ers zich juist door kortetermijnperspectieven laten sturen. Zij kiezen er logischerwijs voor geen pensioen op te bouwen. Bovendien was het voor zelfstandigen ingewikkeld om een pensioen te regelen. Was, zeg ik. Want sinds dit jaar zijn er gelukkig al meer pensioenfondsen voor ondernemers. Dat maakt het al stukken toegankelijker.

Begin deze maand maakte staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken een wetsvoorstel bekend dat de stap naar een pensioen weer wat logischer maakt: zzp’ers hoeven hun pensioen niet op te eten mochten zij in de bijstand belanden. Voor werknemers was eerder al geregeld dat hun pensioen veilig is gesteld als ze op een uitkering aan zijn gewezen. Voor zzp’ers tot dusver niet. De invoering van die wet in januari kan de stimulans zijn om mijn pensioen toch te regelen. Spaargeld is niet veilig in het trieste geval dat ik door welke speling van het lot dan ook in de bijstand zou belanden. Pensioen wel.

Een nadeel dan weer: voor veel zzp’ers is het geld op de spaarrekening ook de verzekering. Want ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is erg prijzig voor zelfstandigen. Maar ook daar komt per januari 2016 een oplossing voor. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid kan het bedrag vervroegd uitgekeerd worden. Geen excuus meer dus, om niet naar de pensioenadviseur te stappen. Vroeger of later moeten we het toch regelen. Misschien dan toch liever vroeger?

Mijn vader adviseerde, toen ik nog rechten studeerde en verwachtte met een vast contact aan de slag te gaan: als je vroeg begint met werken, kun je lang pensioen opbouwen. Het aantal jaar opbouwen is flink van invloed op de hoogte van het bedrag. ,,Ja pap,’’ zei ik steevast. Maar zijn woorden knagen nu wel eens. In m’n eerste zzp-jaren durfde ik nog geen geld weg te zetten. ,,Later, als mijn bedrijfje goed draait,’’ dacht ik. En dat is nu het geval. Geen excuses meer. Tijd om het kortetermijndenken om te zetten in een langetermijnplan: vroeg sparen, is later meer innen. Zodat ik ook na mijn 67ste zelfstandig kan zijn.

pensioen
Julia Conemans 300x300
Julia Conemans